Viranomaisyhteistyö tehosti työsuojeluvalvontaa vuonna 2022

Verkkouutinen 5.7.2023

Vuonna 2022 työsuojeluvalvonnassa korostui moniviranomaisyhteistyö ja sen kehittäminen. Viranomaisten välistä tiedonvaihtoa kehitettiin, alueellisia yhteistyöfoorumeita perustettiin ja yhteisiä tarkastuksia toteutettiin riskiperusteisesti valittuihin kohteisiin. Muilta viranomaisilta saatuja tietoja käytettiin laajasti ja se tehosti valvontaa.

Kuten edellisinäkin vuosina, vuonna 2022 valvottiin työympäristön turvallisuutta ja terveyttä, reilun työelämän pelisääntöjen toteutumista sekä työn psykososiaalista kuormitusta.

  • Työolojen valvonnassa keskityttiin riskiperusteisesti työtapaturmien torjuntaan, kemiallisten ja biologisten tekijöiden sekä fyysisen kuormituksen hallintaan.
  • Työelämän pelisääntöjen toteutumista edistettiin valvomalla ulkomaalaisen työvoiman käyttöä, ulkomaalaisten työntekijöiden lähettämistä Suomeen, tilaajavastuulain noudattamista sekä työsuhdeasioita, autonkuljettajien ajo- ja lepoaikoja ja luonnontuotteiden keruuta.
  • Työn psykososiaalisen kuormituksen valvonta kohdistui erityisesti työn järjestelyihin sekä työn sisällöstä ja työyhteisön sosiaalisesta toimivuudesta aiheutuvien kuormitustekijöiden hallintaan. Laajalla valvontaotteella tarkastettiin eniten terveys- ja sosiaalipalvelujen, julkishallinnon ja teollisuuden työpaikkoja.

Lisäksi työsuojeluviranomainen teki asiakasyhteydenottojen perusteella työhyvinvointiin sekä työpaikoilla esiintyviin syrjintäepäilyihin liittyvää valvontaa. Valvontatehtäviin kuului myös vakavien työtapaturmien tutkinta sekä koneiden ja henkilönsuojainten markkinavalvonta.

Muu vaikuttamistoiminta valvonnan tukena vakiintui

Työsuojelutarkastusten ohella valvontaa tehostettiin muulla vaikuttamistoiminnalla, kuten monikanavaisella viestinnällä, verkkoseminaareilla sekä valvonta- ja kartoituskyselyillä. Suoraviesteillä tavoitettiin kattavasti eri aiheiden kannalta oleellisia työpaikkoja.

Työsuojeluviranomaisen valtakunnallinen puhelinneuvonta palveli vakiintuneeseen tapaan niin työntekijöitä kuin työnantajia työsuhdeasioissa, työympäristökysymyksissä, rakennusalan erityiskysymyksissä sekä työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. 

Asiointia työsuojeluviranomaisen kanssa kehitettiin edistämällä sähköistä asiointipalvelua. Asiointipalvelussa työntekijä voi tehdä valvontapyynnön työtodistusasiassa. Työnantaja puolestaan voi toimittaa pyydettyjä tarkastuksiin liittyviä selvityksiä. Asiointipalvelun käyttömahdollisuuksia laajennetaan tänä vuonna.

Lue tarkemmin vuoden 2022 työsuojeluvalvonnasta vuosikertomuksesta ja raporteista:

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2022
Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2022
Häirinnän ja työssä kuormittumisen asiakasaloitteinen valvonta vuonna 2022
Työntekijöiden lähettämisen valvonta ja lähettämisilmoitukset vuonna 2022
Ulkomaisen työvoiman käytön valvonta vuonna 2022