Murupolku - Usein kysytty kysymys

Voiko työnantaja määrätä, että minun täytyy pitää vuosilomani pois irtisanomisaikana?

Vuosiloma

Työnantaja voi työntekijää kuultuaan ja vuosilomalain mukaista ilmoitusmenettelyä noudattaen määrätä pitämään päättyneen vuosilomakauden vuosilomat irtisanomisaikana. Kesälomaa tämä koskee siltä osin, kun irtisanomisaika osuu lomakaudelle (2.5.–30.9.) ja muuta lomaa siltä osin, kun irtisanomisaika osuu ajalle 1.10.– 30.4. Sen sijaan uusia, kuluvan lomamääräytymisvuoden aikana kertyviä lomia työnantaja ei voi määrätä pidettäväksi irtisanomisaikana, vaan niistä tulee sopia erikseen.

Sekä päättyneen lomamääräytymisvuoden että kuluvan vuosilomamääräytymisvuoden vuosilomapäivien pitämisestä irtisanomisaikana voidaan kuitenkin sopia työnantajan ja työntekijän välillä. Sopimus on syytä tehdä kirjallisesti molempien osapuolten oikeusturvan vuoksi.

17.10.2023