Murupolku - Usein kysytty kysymys

Voiko työnantaja muuttaa työsopimuksessa sovittuja työtehtäviä vetoamalla työnjohto-oikeuteensa?

Oikeudet ja velvollisuudet työssä

Työsopimuksessa voidaan määritellä työtehtävät joko yleisesti tai erittäin yksityiskohtaisesti. Mitä yksityiskohtaisempi määritelmä on, sitä suppeampi on työnantajan oikeus muuttaa niitä.

Työsopimuksessa voi olla varsinaisen työtehtävän lisäksi maininta ”muut esimiehen määräämät tehtävät”. Tällä sopimusehdolla ei kuitenkaan voi muuttaa pääasiallisen tehtävän sisältöä ilman, että noudatetaan työsopimuksen ehdon muuttamista koskevaa järjestelyä. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että työnantajalla on oltava joko tuotannollinen ja taloudellinen tai henkilöstä johtuva irtisanomisperuste. Nämä on selvitetty työsopimuslain seitsemännessä luvussa.

17.10.2023