Murupolku - Usein kysytty kysymys

Voiko työnantaja olla myöntämättä opintovapaata?

Opintovapaa

Opintovapaalain mukaisesti työntekijällä on oikeus opintovapaaseen, joten työnantaja ei voi sitä kieltää, jos opintovapaata on haettu lain tarkoittamaan koulutukseen. Työnantaja voi kuitenkin siirtää opintovapaata, jos se haittaa tuntuvasti työnantajan toimintaa, tai jos aikaisemmasta opintovapaasta on kulunut alle kuusi kuukautta eikä kyse ole aikaisempien opintojen suorittamisesta loppuun. Ajankohtaa saa siirtää kerrallaan enintään kuusi kuukautta.

17.10.2023