Vuokratyönantajan edustaja lähetti asiattomia ja vähemmistöryhmiä kohtaan vihamielisiä viestejä työntekijöille – sakkoja työturvallisuusrikoksesta

Julkaisuajankohta 15.11.2023 11.15
Tiedote

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi vuokratyöyrityksen myynti- ja rekrytointijohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toimineen työnantajan edustajan 70 päiväsakon suuruiseen yhteiseen sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, viestintärauhan rikkomisesta ja kunnianloukkauksesta. Vaatimus vuokratyöyhtiön tuomitsemisesta yhteisösakkoon hylättiin. Käräjäoikeuden mukaan laissa säädetyt edellytykset yhteisösakolle eivät kaikilta osin täyttyneet, koska työnantajan edustajan toiminta ei voinut edistää yhtiön tavoitteita. Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa 14.11.2023.

Asiassa oli kyse työnantajan edustajan lähettämistä viesteistä suljetussa Whatsapp-ryhmässä, johon kuului tekoaikana 20–50 yhtiön vuokratyöntekijää. Yhden työntekijän kertoman mukaan hän kuului ryhmään, koska sitä kautta ryhmään kuuluville oli tarjottu myös töitä. Työntekijä kertoi, että työnantajan edustaja lähetti sisällöltään häiritseviä viestejä ryhmään välillä jopa kymmeniä päivässä. Lisäksi muutama työnantajan edustajan lähettämä viesti koski nimenomaisesti kyseistä työntekijää.

Käräjäoikeus katsoi, että ryhmän jäsenten perusteella kysymys ei ollut työnantajan edustajan yksityisviesteistä, vaan hän oli selvästi edustanut työnantajaa viestejä lähettäessään. Käräjäoikeuden mukaan viestit olivat sisällöltään selvästi asiattomia, ahdistusta herättäviä ja vihamielisiä eri vähemmistöryhmiä kohtaan. Lisäksi yksittäistä työntekijää koskevat viestit olivat epäasiallisia ja loukkaavia ja siten saattaneet aiheuttaa vaaraa työntekijän terveydelle. Käräjäoikeus totesi johtopäätöksenään, että työnantajan edustaja oli toiminnallaan laiminlyönyt työturvallisuuslain 8 §:n ja 28 §:n mukaiset työnantajan velvollisuudet ja syyllistynyt siten työturvallisuusrikokseen.

Työsuojelun lakimies Maija Nikkanen toteaa, että työturvallisuuslaissa tarkoitettuna epäasiallisena kohteluna voidaan pitää esimerkiksi lain tai yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä. Työnantajan edustajalla itsellään on asemansa vuoksi korostunut velvollisuus pidättäytyä tämänkaltaisesta toiminnasta. 

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 14.11.2023, asianumero R 23/4574. Tuomio ei ole lainvoimainen.


Yhteyshenkilöt

Lakimies Maija Nikkanen, p. 0295 016 543, [email protected]
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue


Työsuhde Työsuojelu Työsuojelu työpaikalla