Vuokrayritys päätti työsuhteen koeajalla työntekijän terveydentilan vuoksi – sakkoja työsyrjinnästä

Mediatiedote 22.3.2021

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi henkilöstövuokrausyrityksen toimitusjohtajan työsyrjintärikoksesta 20 päiväsakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 19.3.2021.

Tapauksessa oli kyse työsuhteen purkamisesta koeajalla terveydentilan perusteella. Henkilöstövuokrausyrityksen työntekijä oli työskennellyt käyttäjäyrityksessä metallityöntekijänä. Hän loukkaantui työtapaturmassa, ja lääkäri oli hoitokeinona suositellut työnkuvan muutosta. Kun työnantaja sai tietää tästä, hän päätti työntekijän työsuhteen työkykyarviota teettämättä.

Käräjäoikeus totesi, että työnantaja oli päättänyt työntekijän työsuhteen nimenomaan työntekijän terveydentilan perusteella. Käräjäoikeus katsoi, että työnantajan päätöksen taustalla oli ollut huoli siitä, ettei työntekijä enää kykenisi työskentelemään alkuperäisessä työtehtävässään. Työsuhteen päättämiselle ei ollut työnantajan mukaan työntekijän työsuoritukseen liittyvää syytä, vaan työntekijä oli suoriutunut työstään moitteettomasti ja ollut työntekijänä muutenkin hyvä ja tunnollinen.

Käräjäoikeus totesi, että työsuhteen päättäminen terveydentilan perusteella ei ole kiellettyä sellaisissa tapauksissa, joissa työntekijä on terveydentilansa vuoksi tullut pysyväisluonteisesti kykenemättömäksi suorittamaan työtehtäviään ja työnantajalla ei ole tarjolla muuta sellaista tehtävää, johon työntekijä olisi mahdollista sijoittaa. Tässä tapauksessa työnantaja oli arvioinut työntekijän kykenemättömäksi aiemmin tekemäänsä työhön pelkästään terveyskeskuslääkärin lausunnon perusteella. Käräjäoikeus ei pitänyt tätä riittävänä työntekijän todellisen työkyvyn selvittämiseksi.  Työkyky ja sairauden mahdollinen pysyvämpi vaikutus tietyssä työtehtävässä tulee lähtökohtaisesti arvioida yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja työterveyshuoltolaissa mainitussa laajuudessa. Käräjäoikeuden mukaan työnantajan olisi tullut tehdä selvitys erityisellä huolellisuudella, koska työntekijän terveydentila oli johtunut työtapaturmasta.

”Mikäli koeajan kuluessa herää epäilys työntekijän soveltumattomuudesta työhön terveydentilan vuoksi, on työnantajan arvioitava yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työntekijän työkyky ja mahdollisuus jatkossa suoriutua työstä. Lisäksi työnantajan on selvitettävä, voidaanko työntekijä sijoittaa vaihtoehtoiseen työhön. Jos työntekijän todellista työkykyä ja siten työsuhteen todellisia jatkamisedellytyksiä ei selvitetä, työsuhdetta ei saa purkaa koeajalla terveydentilan perusteella”, toteaa työsuojelun lakimies Laura Kantola Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 20/1946

Lisätiedot:
Lakimies Laura Kantola, 029 501 6577, [email protected] 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue