Yhdenvertaisuuslain muutokset voimaan 1.6.2023 – mikä muuttuu työelämän osalta?

Mediatiedote 31.5.2023

Vuonna 2015 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Lain 1.6.2023 voimaan astuva osittaisuudistus selkeyttää työnantajan velvollisuuksia yhdenvertaisuuden edistämisen ja yhdenvertaisuussuunnittelun osalta. 

Säännöksiä täsmennetään myös ihmisarvoa loukkaavan häirinnän ja vammaisen työntekijän kohtuullisten mukautusten osalta. Syrjintää kokeneen oikeusturva paranee, kun yhdenvertaisuuden edistämistä ja syrjinnän kieltoa valvovat jatkossa sekä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet eli työsuojeluviranomaiset että yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Yhdenvertaisuuden edistäminen ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuuslain työnantajan yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitetta selkeytetään. Jatkossa työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista ottaen huomioon kaikki eri syrjintäperusteet, joita ovat; ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja muu henkilöön liittyvä syy. Arviointi täytyy tehdä myös työhönoton osalta ja työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman tulee sisältää yhdenvertaisuuden arvioinnin johtopäätökset.

Ihmisarvoa loukkaava häirintä ja kohtuulliset mukautukset vammaiselle henkilölle

Yhdenvertaisuuslaki kieltää käyttäytymisen, joka loukkaa henkilön ihmisarvoa. Uusi määritelmä laajenee sisältäen häirinnän, joka kohdistuu yksilön lisäksi ihmisryhmään.

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajan on tarvittaessa tehtävä toiminnassaan kohtuullisia mukautuksia vammaiselle henkilölle. Lakimuutos täsmentää myös vammaisten työntekijöiden kohtuullisia mukautuksia koskevia säännöksiä. Mukautuksia arvioitaessa otetaan ensisijaisesti huomioon vammaisen henkilön tarpeet, mutta arvioinnissa huomioidaan myös työnantajan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne, laajuus sekä mukautuksista aiheutuvat kustannukset ja saatavilla oleva tuki. 

Työsuojeluviranomaiset valvovat yhdenvertaisuuden edistämistä ja syrjinnän kieltoa

Lakiuudistus tuo muutoksia valvovien viranomaisten tehtäviin ja toimivaltaan työelämän osalta. Jatkossa sekä yhdenvertaisuusvaltuutettu että työsuojeluviranomaiset valvovat yhdenvertaisuuden edistämistä ja syrjinnän kieltoa työelämässä. Työsuojeluviranomaiset valvovat jatkossa kuten aiemminkin työsyrjintää sekä syrjintää kokeneen henkilön aloitteesta, että viranomaisaloitteisesti. Valvonta voi kohdentua yhdenvertaisuussuunnitelmiin, ulkomaisen työvoiman käyttöön ja syrjiviin työpaikkailmoituksiin.


Lisätiedot:

Yksikön päällikkö Päivi Laakso, 0295 016 487, [email protected]

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätietoa työelämän yhdenvertaisuuden ja syrjinnän valvonnasta löydät verkkosivuiltamme