Yhteistä työpaikkaa monesta näkökulmasta tarkastelleen työsuojeluhankkeen raportti julkaistu

Mediatiedote 26.8.2020

Työsuojeluhallinto toteutti vuosina 2016–19 yhteistä työpaikkaa monesta näkökulmasta tarkastelleen tutkimus-, valvonta- ja viestintähankkeen. Hankkeen raportti on nyt julkaistu.

Hankkeen aikana tehtiin miltei tuhat työsuojelutarkastusta, joilla tavoitettiin pääosin teollisuuden ja rakentamisen työpaikkoja. Työnantajille annettiin puutteiden korjaamiseksi lähes 1 700 velvoitetta.

Hankkeen kohderyhmänä olivat työpaikat, joilla toimii pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja ja samanaikaisesti tai peräkkäin ainakin toinen työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja, ja työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden työturvallisuuteen.

”Keskeisten työturvallisuusriskien osalta eniten puutteita ja kehitettävää havaittiin yhteisten vaarojen tunnistamisessa, arvioinnin ajan tasalla pitämisessä ja työpaikan sisäisessä tiedottamisessa”, kertoo valtakunnallisen hankkeen koordinaattori Hanna-Kaisa Rajala Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Myös työnantajan yleisten työsuojeluvelvollisuuksien osalta todettiin merkittävissä määrin kehitettävää lain edellyttämän tason saavuttamiseksi. ”Havaitut puutteet kertovat kehittämisen tarpeista eri rooleissa toimivien työnantajien omassa turvallisuusjohtamisessa sekä suunnitelmallisuudessa ja täytäntöönpanossa osaksi työpaikkojen toimintaa myös alati muuttuvissa ja väliaikaisissa työskentely olosuhteissa”, täsmentää ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala.

Yhteistoiminta tärkeää

Hankkeen tavoitteena oli muodostaa ja selkeyttää käsitystä, millä toimialoilla esiintyy erityisen työn teettämisen tilanteita. Lisäksi tavoitteena oli, että eri rooleissa toimivat työnantajat tunnistaisivat ja huolehtisivat työnantajavelvoitteistaan riittävällä yhteistoiminnalla ja tiedottamisella siten, ettei heidän toimintansa vaaranna työntekijöiden turvallisuutta.

”Käyttämällä monipuolisesti viestinnän keinoja voidaan valvonnan havainnoista välittää tietoa tehokkaasti sidosryhmille ja työnantajille. Suuri yleisö sai tietoa hankkeesta, sen tavoitteista ja tuloksista tehden yhteisen työpaikan käsitettä tutummaksi”, kertoo ylitarkastaja Rajala.

Tutkimuksen aineistona 200 tarkastuskertomusta

Hankkeeseen yhdistetyssä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millä toimialoilla esiintyy työturvallisuuslain (738/2002) 6. luvussa mainittuja erityisen työn teettämisen tilanteita ja miten nämä tilanteet toteutuvat käytännössä eri toimijoiden näkökulmasta.

Aineisto muodostui kahdesta sadasta yhteistä työpaikkaa koskevasta tarkastuskertomuksesta. Tarkastuskertomuksiin kirjatut valvonnan havainnot arvioitiin laadullisesti menetelmäavusteisesti muodostaen toimialakohtaisia havaintoprofiileja.

”Valtakunnallinen yhteiseen työpaikkaan kohdistettu tutkimus, valvonta ja viestintä oli tarpeellista yhteisen työpaikan määritelmän käsittelemiseksi. Hanke nosti esiin asioita, joista eri rooleissa toimivien työnantajien tulee huolehtia turvallisten ja terveellisten työolojen varmistamiseksi”, ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala summaa hankkeen merkityksen.

Voit tutustua hankeraporttiin täällä

Työsuojeluhallinnossa yhteisiin työpaikkoihin kohdistuvaa valvontaa jatketaan edelleen vuosina 2020-2023. Tavoitteena on myös lisätä yhteisellä työpaikalla toimivien työnantajien osaamista yhteiseen työpaikkaan liittyvistä velvoitteista.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Hanna-Kaisa Rajala, s-posti: [email protected]
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue
p. 0295 017 625