Fyysinen kuormitus - Käsin tehtävien nostot ja siirrot - Riskien vähentäminen nostot

Nostotyön aiheuttamaa ylikuormitusta voidaan vähentää suunnittelemalla työtilat, työvälineet ja työmenetelmät hyvin. Parhaassa tapauksessa nostot ja siirrot voidaan kokonaan välttää tai ainakin niitä voidaan vähentää. Mikäli nostoja ei voida välttää, tulee käyttää nosto- ja siirtolaitteita ja apuvälineitä.

Nostolaitteiden ja apuvälineiden pitää sopia kyseiseen työhön ja taakkaan. Parhaita työvälineitä ovat sellaiset, jotka eivät hidasta tai vaikeuta työn tekemistä. Mikäli työntekijät kokevat apuvälineiden käytön hankalaksi, välineet jäävät usein käyttämättä. Lisäksi on huomioitava, että työvälineet ovat helposti saatavilla ja niiden käyttämiseen on riittävästi tilaa.

Työjärjestys tulisi suunnitella siten, että taakkoja joudutaan siirtämään mahdollisimman lyhyitä matkoja. Työpisteet on suunniteltava ja mitoitettava niin, että nostotyö ei sisällä kumartelua, kurottelua ja vartalon kiertoja. Erityisesti hartian yläpuolisia ja lattiatasolta alkavia tai sinne päättyviä nostoja tulee välttää. Hankalia työasentoja nostojen aikana vähentävät esimerkiksi työpisteen säädettävyys, nostopöydät tai pinoamisvaunut. Jotta taakkoja olisi helppo käsitellä, pitää myös kädensijojen olla oikein sijoitettuja, oikeanmuotoisia, pitäviä ja tilavia.

Kun nostotyön riskejä ja työn soveltuvuutta työntekijälle arvioidaan, tulee huomioida myös työntekijän sukupuoli, ikä, lihasvoima, ulottuvuus, työkokemus ja kuormittavuuden kokemukset.

Erilaiset nostotilanteet edellyttävät erilaisia apuvälineitä. Työntekijöiden tulee saada opastusta oikeiden apuvälineiden valintaan ja käyttämiseen. Tieto nostamiseen sisältyvistä vaaroista auttaa usein näkemään apuvälineiden käytön hyödyt. Mikäli apuvälineitä ei kaikissa tilanteissa ole mahdollista käyttää, työntekijöille on näytettävä oikeat ja turvallisimmat nostotekniikat. Tarvittaessa työ tulee tehdä parityöskentelynä.

Muistilista nostojen suunnitteluun (pdf)