Koronaepidemia vauhditti virtuaalista työsuojeluvalvontaa

Verkkouutinen 25.5.2021

Koronaepidemia vaikutti työsuojeluvalvonnan toteuttamiseen vuonna 2020. Työpaikkatarkastuksia ei pystytty tekemään suunnitellusti ja pahimpaan sulkuaikaan vain välttämättömimmät tarkastukset tehtiin käymällä paikan päällä. 

Toisaalta koronaepidemia edisti uusia toimintatapoja, kuten etänä tehtäviä virtuaalisia työsuojelutarkastuksia. Huomattava osa tarkastuksista tehtiin virtuaalisesti vuonna 2020, koska etätarkastus oli käytännössä ajoittain ainoa mahdollisuus toteuttaa työsuojeluvalvontaa tietyillä alueilla ja tietyissä työpaikoissa. 

Työpaikat pitivät virtuaalitarkastuksia tervetulleina. Virtuaalitarkastus sopii hyvin esimerkiksi psykososiaalisen kuormituksen valvontaan, jossa fyysisten työtilojen tarkastaminen ei ole keskeistä. Etätarkastus asettaa kuitenkin omat haasteensa esimerkiksi vuorovaikutukselle eikä se sovi kaikkiin tarkastuksiin. Esimerkiksi työtapaturmien tutkinnat tehtiin edelleen lähitarkastuksina. 

Koronaepidemia lisäsi myös asiakasyhteydenottojen määrää. Asiakkaiden tarpeisiin pystyttiin vastaamaan hyvin. Lisäksi voimavaroja suunnattiin valvontatoiminnan ja asiakkaille suunnattujen digitaalisten palveluiden kehittämiseen. 

Muuttuvan työelämän ilmiöihin vastattiin uudella valvontaotteella

Työsuojeluvalvontaa alettiin vuonna 2020 toteuttaa perinteisen toimialapohjaisen valvonnan sijaan ilmiöpohjaisella valvontaotteella. Näin pyrimme vaikuttamaan entistä tehokkaammin muuttuvan työelämän tarpeisiin. Työolot, pirstaloituva työelämä ja työn kuormittavuus ovat ne ilmiöt, joihin työsuojeluvalvonta nelivuotiskaudella 2020–2023 kohdistuu.

Tavoitteenamme on vaikuttaa työpaikkojen turvallisuuden johtamiseen ja työolosuhteisiin siten, että työpaikkatapaturmat, ammattitaudit, haitallinen kuormitus ja siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle vähenevät. Tavoitteena on myös, että työsuhteen ehtoja noudatetaan paremmin ja harmaa talous vähenee.

Lue lisää:
Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2020 (pdf)

Lisätietoja:
Johtaja Päivi Suorsa, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, [email protected], p. 0295 017 630