Muista, että tilaajavastuulain selvitysvelvollisuus koskee myös kevytyrittäjätyötä!

Mira Nousiainen 20.12.2022 / päivitetty 20.12.2022 13:55

Kevytyrittäjyys näyttäytyy minulle sosiaalisen median uutisvirrassa eri näkemysten taistelulta. On niitä, joiden mielestä ilmiö lisää vapautta tehdä haluamaansa työtä henkilön itse valitsemillaan ehdoilla. Samaan aikaan viranomaisten ja esimerkiksi ammattiliittojen tehtävälistoilta löytyvät kuitenkin havainnot heikommassa asemassa olevien työn suorittajien hyväksikäytöstä ja heidän pakottamisestansa yrittäjätyöhön jopa heidän tietämättään. Tämä on väärin!

Mutta ei mennä tällä kertaa tähän parasta tai pahinta -keskusteluun, vaan otetaan tarkasteluun tilanne, jossa on kyseessä aidosta ja vapaaehtoisesta yrittäjätoiminnan harjoittamisesta luonnollisena henkilönä.

Rakennustyön tilaaja – selvitä kevytyrittäjän velvoitteenhoito!

Kun tilaajana ostat alihankinta- tai vuokratyötä, niin tilaajana sinulla on velvollisuus selvittää, että sopimuskumppanisi on täyttänyt lakisääteiset velvoitteensa. Sama selvitysvelvollisuus koskee myös kevytyrittäjätyötä. Tilaajana selvität siis kevytyrittäjän veronmaksutilanteen, verorekisterimerkinnät sekä hankit kaupparekisteriotteen. Nämä selvitykset on pyydettävä suoraan kevytyrittäjältä.

Kevytyrittäjä saa itseään koskevan todistuksen verojen maksamisesta taikka verovelkatodistuksen OmaVero-palvelusta. Kokeilin, miten tämä onnistuu. Pankkitunnuksilla kirjautumiseen, todistuksen tilaamiseen, sen valmistumisen sekä lataamiseen kului aikaa maksimissaan 2 minuuttia. Nopeaa toimintaa! Jos kevytyrittäjällä ei ole Y-tunnusta niin verorekisterimerkintöjen ja kaupparekisteriotteen osalta tilaajalle toimitetaan vapaamuotoinen selvitys siitä, ettei kevytyrittäjää ole merkitty Verohallinnon rekistereihin eikä kaupparekisteriin. 

Tilaaja – muista myös säilyttää nämä selvitykset 2 vuoden ajan sopimuksen päättymisestä.

Tilaajavastuutarkastusten tulokset kevytyrittäjäsopimuksista

Työsuojeluhallinnon tehtäviin kuuluu tilaajavastuulain valvominen esimerkiksi yrityksiin kohdistettujen tarkastusten avulla. Tilaajavastuutarkastuksissa ei ole vielä tarkastettu suurta määrää kevytyrittäjäsopimuksia parista syystä. Ensimmäinen on, että keskityimme tietoisuuden lisäämisen eli neuvontaan muutaman viime vuoden ajan. Toinen syy on, että lain mukaan selvitysvelvollisuus koskee vähintään 9000 euron arvoisia alihankintasopimuksia ja jos tämä ehto ei täyty niin tilaajalla ei ole selvitysvelvollisuutta. Tuota 9000 euron raja-arvoa ei voi kiertää pilkkomalla sopimusta osiin. Useiden peräkkäisten lyhyin keskeytyksin jatkuneiden sopimusten arvot huomioidaan raja-arvolaskennassa.

Tänä vuonna on tarkastettu 8 kevytyrittäjäsopimusta ja määrä kasvaa loppuvuoden aikana. Huolestuttavaa on, että tähän mennessä puolet tarkastetuista kevytyrittäjäsopimuksista on johtanut rangaistusluonteisen laiminlyöntimaksun määräämisen harkintaan.

Rakennustyömaan päätoteuttaja – henkilötunnistekortin ja työmaan henkilöluettelotiedot kuntoon!

Rakennustyömaalla työskentelevällä tulee olla kuvallinen henkilötunnistekortti. Sinällään ihan sama onko kyseessä luottokortin tapainen tilattu kortti tai vaikka laminoimalla toteutettu kortti. Kortin sisältö on tärkeintä. Kuvallisessa tunnisteessa tulee olla henkilön nimi, kuva, veronumero ja todellisen palkkaa maksavan työnantajan nimi eli kevytyrittäjän tapauksessa taikasanat ”itsenäinen työnsuorittaja”. Samalla vaivalla ja samalla logiikalla laittakaa työnantajatieto kuntoon rakennustyömaan henkilöluetteloon.

Esimerkki kuvallisesta henkilökortista

 
Kevytyrittäjien tilaajavastuuselvitysten sekä kevytyrittäjien rakennustyömaalla käytettävien tunnistekorttien ja henkilöluettelon tietojen kohdalla on monella tilaajalla ja päätoteuttajalla parannettavaa. Läpinäkyvyyttä luo se, että asiat on selvitetty oikeasta henkilöstä ja merkitty oikein tarvittaviin tunnisteisiin ja luetteloihin. Samalla myös väärinkäsitykset vähenevät. 

Lisätietoa:

Tilaajavastuu 

lakimies Aki Erikssonin blogikirjoitus "Kevytyrittäjyyden myytit"

Olemme tekemässä sopimusta kevytyrittäjän kanssa. Mitä selvityksiä kevytyrittäjästä tulee hankkia? 

Rakennusala, Velvoitteet harmaan talouden torjunnassa 

Mira Nousiainen

Ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue