Myrskypuiden korjaaminen on sähköalan ammattilaisten työtä

Verkkouutinen 8.8.2023

Sähkölinjojen päälle kaatuneiden puiden korjuu on linjanhaltijan vastuulla. Ennen puiden korjuuta sähkötapaturmien vaara on poistettava sähköalan ammattilaisen toimesta, koska työhön liittyy sähkötapaturman vaara. Kaatuneiden puiden poistaminen sisältää muutoinkin merkittäviä tapaturmariskejä, joten puiden poisto tulee teettää aina ammattitaitoisella henkilöstöllä, joka on saanut tarvittavan opastuksen tehtävään. Työsuojeluviranomainen muistuttaa, työnantajan ja työntekijöiden on pyrittävä yhteistyössä ylläpitämään ja tehostamaan työturvallisuutta.

Työturvallisuuslaki määrittelee työpaikalle ja työympäristölle asetettavat työsuojelua koskevat vaatimukset. Myrskytuhojen raivaaminen on huomattavasti vaativampaa työtä, kuin ns. normaali metsänhoito. Eri suuntiin kaatuneet puut ja toisiaan vasten jännityksiin jääneen ns. konkelot aiheuttavat merkittävä vaaran, joiden turvallinen raivaaminen voi joissakin tapauksissa olla mahdollista vain koneellisesti. Jokainen raivaustyömaa on arvioitava ja työ suunniteltava erityisen huolellisesti.

Vaaratilanteita sähkölinjojen lähellä aiheuttaa esimerkiksi metsätyökoneen kuormaimen koskettaminen sähköjohtoihin, puunkaato linjojen lähellä ja myrskypuiden korjaaminen linjoilta.

Työsuojeluvastuu kuuluu työnantajan edustajalle, joka metsäalalla on useimmiten työmaan työnjohtaja tai pääurakoitsija. Työntekijät ja aliurakoitsijat vastaavat työturvallisuusmääräysten noudattamisesta omalta osaltaan.

Lisätietoa hakkuista myrskytuhometsissä löytyy työpaikkatiedotteessamme 4/2023.