När en verklig billig renovering blev väldigt dyr – en sann historia om försummelse av beställaransvarslagen

Taru Rikula 13.4.2022 / päivitetty 19.5.2022 08:58

Grafik: två män står bredvid ett bord.

 

Vad händer när ett företag nappar på det billigaste arbetserbjudandet och glömmer att skaffa beställaransvarsutredningarna? Hurdan tilläggsfaktura kan ett brott mot lagen orsaka företaget som beställer arbetet? Och hur dålig ställning har personalen hos företagaren som erbjuder arbetet? 

Beställarens industrifastighet behöver renoveras. Företaget beslutar att köpa renoveringen av en bekant företagare som erbjöd arbetet till ett förmånligt pris. I företaget har man hört om beställaransvarslagen, men beställaren anser att den inte behövs i detta fall – arbetet köps av en bekant företagare. Ett skriftligt avtal ingås ännu om byggnadsarbetena. Renoveringsföretaget kan inleda arbetet ganska snabbt och allt verkar lovande.  

Beställaren hör att det ofta talas främmande språk på arbetsplatsen. Beställaren diskuterar tidtabellen för arbetet med företagaren och frågar samtidigt vem som arbetar på arbetsplatsen. När beställningen gjordes hade man så bråttom att man inte hann diskutera saken då. Företagaren berättar att han fått bra arbetstagare från utlandet och att man inte ens behöver betala särskilt mycket lön till dem. Beställaren blir lite förvånad trots att han vet att avtalspriset var mycket förmånligt. Beställaren anser att det nu är lämpligt att be företagaren om beställaransvarsutredningarna. Företagaren lovar att insända dem inom kort. 

Arbetet håller redan på att slutföras när företagaren äntligen skickar ett utdrag ur skatteregistret och en utskrift från skatteskuldsregistret till beställarens kontorsanställda. Samu, som är beställarens kontorsanställda, sparar dessa utredningar i sin e-post. Arbetet är snart klart, så man behöver knappast be om något annat. Samu tittar inte närmare på utredningarna. Han missade att företaget har varit avregistrerat i förskottsuppbördsregistret och att det finns obetalda skatter i skatteskuldsregistret.  

Det har redan gått ett år sedan renoveringen blev klar. Beställaren får en inspektionsanmälan om en kommande beställaransvarsinspektion per post. Beställaren börjar desperat söka utredningarna i anslutning till renoveringen, men kommer ihåg att de skickades till Samus e-post. Samu har inte arbetat för dem på ett halvår och utredningarna finns inte längre att tillgå. Företagarens företag har också gått i konkurs.  

Inspektören anser att beställaren har försummat sin utredningsskyldighet eftersom beställaransvarsutredningarna inte har presenterats. Dessutom misstänker inspektören att beställaren har ingått ett avtal till underpris. Alla kostnader har inte kunnat täckas med det erbjudna priset. Ärendet går vidare till en försummelseavgiftsprocess.  

Företagaren hann samla på sig en betydande skatteskuld före konkursen. Företagaren hade inte heller tecknat pensionsförsäkring för arbetstagarna eller ordnat företagshälsovård. Beställaren kunde ha undvikit försummelseavgiften på 21 100 euro om hen hade begärt beställaransvarsutredningarna innan avtalet ingicks, kontrollerat att innehållet var i skick, förvarat dem och fäst uppmärksamhet vid det avsevärt förmånliga priset.  

Avtalspartens anställda tjänade inte in pension för detta arbete, de hade ingen företagshälsovård och eftersom man inte följde branschens kollektivavtal i arbetet fick de inte heller till exempel semesterpenning. På grund av bristande språkkunskaper hade arbetstagarna ingen förståelse för att kräva dessa. Företaget i fråga fick en betydande konkurrensfördel i förhållande till de företag som fullgör sina lagstadgade skyldigheter.  

Beställaransvarsutredningarna ska skaffas innan avtalet ingås, så undviker man många slags överraskningar. Det lönar sig också att se till att utredningarna inte är äldre än tre månader. Läs mer om de utredningar som krävs på vår webbplats.

Taru Rikula

Inspektor