Murupolku - Usein kysytty kysymys

Olemme solmimassa sopimusta rakennustöistä kevytyrittäjän kanssa, mitä selvityksiä meidän tulee hankkia?

Tilaajavastuu

Jos sopimuksen mukaisen työn suorittaa yrittäjä, tulee tilaajan hankkia sopimuspuolelta selvitys verorekisterimerkinnöistä, kaupparekisteriote sekä veronmaksua koskeva selvitys. Tilaajan on hankittava selvitykset myös silloin, kun sopimuskumppanina on niin kutsuttu kevytyrittäjä. Selvityksiä ei voi antaa kevytyrittäjän puolesta tämän laskutuspalvelu. 

Useimmiten kevytyrittäjällä ei ole Y-tunnusta, eikä häntä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin tai kaupparekisteriin. Tällöin tilaaja voi pyytää kevytyrittäjältä vapaamuotoisen selvityksen siitä, että häntä ei ole merkitty Verohallinnon rekistereihin eikä kaupparekisteriin.

Tärkein selvitys, joka tilaajan tulee hankkia, on veronmaksuasioita koskeva selvitys. Jos kevytyrittäjällä ei ole Y-tunnusta, ei sitä merkitä julkiseen verovelkarekisteriin. Tästä syystä tilaajan on pyydettävä veronmaksuasioita koskeva todistus kevytyrittäjältä. Kevytyrittäjä saa itseään koskevan todistuksen verojen maksamisesta tai verovelkatodistuksen esimerkiksi Verohallinnon OmaVero-palvelusta.

Tilaaja voi esimerkiksi pyytää kevytyrittäjää toimittamaan veronmaksuasioita koskevan todistuksen sähköpostitse. Samalla kevytyrittäjä voi viestikentässä ilmoittaa vapaamuotoisesti, ettei sillä ole Y-tunnusta, eikä siksi verorekisterimerkintöjä tai kaupparekisteriotetta ole saatavilla. Tällä tavoin toimittaessa tilaaja on täyttänyt selvitysvelvollisuutensa.

Tilaajan tulee säilyttää saamansa selvitykset kaksi vuotta sopimuksen mukaisen työn päättymisestä.

15.3.2024