Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Vi ska ingå ett avtal om byggarbeten med en lättföretagare, vilka utredningar ska vi begära?

Beställaransvar

Om en företagare utför det avtalsenliga arbetet, ska beställaren begära en utredning om anteckningarna i skatteregistret, ett handelsregisterutdrag samt en utredning om skattebetalningen av avtalsparten. Beställaren ska skaffa utredningar även när avtalsparten är en så kallad lättföretagare. Den faktureringstjänst som lättföretagaren använder kan inte lämna utredningar på lättföretagarens vägnar.

Oftast har lättföretagare inget FO-nummer och har inte antecknats i förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattskyldiga, arbetsgivarregistret eller handelsregistret. Då kan beställaren be lättföretagaren om en fritt formulerad utredning om att hen inte har antecknats i Skatteförvaltningens register eller handelsregistret.

Den viktigaste utredningen som beställaren ska skaffa är en utredning om skattebetalningsärenden. Om lättföretagaren inte har ett FO-nummer antecknas det inte i det offentliga skatteskuldsregistret. Därför ska beställaren be lättföretagaren om ett intyg över skattebetalningsärenden. Lättföretagaren får sitt intyg över betalning av skatter eller skatteskuld till exempel i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

Beställaren kan till exempel be lättföretagaren lämna in ett intyg över skattebetalningsärenden per e-post. Samtidigt kan lättföretagaren fritt formulerat meddela att hen inte har något FO-nummer och att det därför inte finns skatteregisteranteckningar eller handelsregisterutdrag att tillgå. Genom att göra detta har beställaren fullgjort sin utredningsskyldighet.

Beställaren ska förvara de erhållna utredningarna i två år efter att det avtalsenliga arbetet är slutfört.

15.3.2024