Ostopalvelut tehneet kunnista yhteisiä työpaikkoja – haasteina tiedonkulun puute ja vaarojen tunnistaminen

Mediatiedote 28.2.2022

Eri työnantajien ja yrittäjien toimiminen samalla työpaikalla voi olla sujuvaa, mutta tiedonkulku ja vaarojen tunnistaminen ei välttämättä ole työturvallisuuslain edellyttämällä tasolla. Tämän asian parantamiseksi työsuojeluviranomaiset ovat tehneet viimeisen parin vuoden aikana lähes 300 tarkastusta, jotka on kohdennettu yhteisille työpaikoille.

”Valvontahavaintojen perusteella isoimmat ongelmat yhteisten työpaikkojen arjessa ovat huono kommunikointi, tiedottamisen puute ja yhteisten vaarojen torjunta. Tyypillisiä yhteisiä työpaikkoja ovat esimerkiksi koulut, päiväkodit ja kirjastot.”, kertoo työsuojelutarkastaja Laura Mäkilä.

Yhteisen työpaikan pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvollisuutena on huolehtia tiedonkulusta työpaikalla. ”Jokaisella yhteisellä työpaikalla toimivalla työnantajalla säilyy kuitenkin työnantajan vastuu omista työntekijöistä. Sitä ei voi ulkoistaa pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle työnantajalle”, Mäkilä muistuttaa. Valvontahavaintojen perusteella työnantajien on esimerkiksi huolehdittava paremmin työntekijöiden henkilösuojaimista ja valvottava niiden käyttämistä asianmukaisesti.

“Jokaisen yhteisellä työpaikalla toimivan työnantajan tai yrittäjän on huolehdittava siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna toisten työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Näin turvataan myös työpaikan toimintaa. Esimerkiksi päiväkodin julkisivuremontti vaatii erilaisen suoja-alueen rajauksen kuin teollisuusalueella tehtävä remontti”, kertoo Laura Mäkilä.

Kunnat kampanjan kohteena

Meneillään oleva voimakas työelämän muutos näkyy esimerkiksi kunnissa niin, monet palvelut tuotetaan nykyään ostopalveluna. Tästä johtuen kuntien työntekijät työskentelevät usein yhteisellä työpaikalla.

Työsuojeluviranomaisten tekemien valvontahavaintojen mukaan kuntien yhteisten työpaikkojen haasteita ovat riittävän tiedonkulun varmistaminen, vaarojen tunnistaminen, töiden suunnittelu, organisointi ja puutteellinen perehdyttäminen ovat haasteita yhteisellä työpaikalla. ”Myös erilaiset toiminta- ja työturvallisuuskulttuurit, epäselvät vastuukysymykset ja erityisesti puutteellinen kommunikaatio aiheuttavat vaaratilanteita yhteisillä työpaikolla niin työntekijöille kuin käyttäjäasiakkaillekin”, kertoo tarkastaja Laura Mäkilä.

Työsuojeluviranomaiset haluavat kiinnittää kuntien huomiota yhteisten työpaikkojen haasteisiin #Yhdessäturvallisesti -kampanjalla 28.2 – 4.3.2022.  Tyosuojelu.fi -verkkopalveluun on koottu kampanjan materiaali.

Lisätiedot:
Tarkastaja Laura Mäkilä, p. 0295 018 205, sähköposti: [email protected]
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue