Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrän kasvu taittui

Julkaisuajankohta 27.5.2024 8.05
Tiedote

Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrä kasvoi vuonna 2023, mutta ei yhtä voimakkaasti kuin edellisenä vuonna. Moni työntekijöitä lähettävä yritys laiminlöi velvollisuutensa ilmoittaa lähetetyistä työntekijöistä työsuojeluviranomaiselle. Myös lähetettyjen työntekijöiden palkkauksessa ja työaikakirjanpidossa oli paljon puutteita. Tiedot selviävät työsuojeluviranomaisen tuoreesta raportista.

Kun ulkomainen yritys lähettää työntekijöitä Suomeen, tulee sen ennen työnteon aloittamista tehdä lähettämisestä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. 

Vuonna 2023 työsuojeluviranomainen vastaanotti yli 20 000 ilmoitusta 51 eri maasta. Ilmoituksia tehtiin 11,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu kuitenkin taittui, sillä vuonna 2022 ilmoitusten määrä kasvoi edellisestä peräti 83 prosenttia. Eniten ilmoituksia tuli Virosta, Saksasta ja Liettuasta. 

Lähetettyjen työntekijöiden määrää Suomessa kuvaa parhaiten yritysten ensimmäisissä ilmoituksissa ilmoitettujen työntekijöiden määrä. Vuonna 2023 se noin 32 000. Työntekijämäärässä oli kasvua edellisestä vuodesta noin 5,5 prosenttia. Vuonna 2022 työntekijämäärä kasvoi edellisvuodesta 21 prosenttia eli selvästi enemmän. 

Alueelliset erot huomattavia – eniten kasvua Itä-Suomessa

Etelä-Suomessa ilmoitusten määrä pysyi käytännössä samana kuin edellisenä vuonna. Tähän vaikutti se, että vaikka ilmoitusmäärä muuten kasvoi, kääntyivät talonrakennusalan ilmoitukset laskuun. Talonrakennusalan ilmoitusten osuus on Etelä-Suomessa selvästi suurempi kuin muualla. 

Itä-Suomessa ilmoitusten määrä oli edelleen voimakkaassa kasvussa: ilmoitusten määrä nousi 40,4 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Ilmoitettu työntekijämäärä kasvoi peräti 57,5 prosenttia. Itä-Suomeen osuus koko Suomen ilmoituksista on kuitenkin edelleen varsin pieni, vain reilut 4 prosenttia.

Lounais-Suomessa ilmoitusmäärä kasvoi 27,7 prosenttia ja työntekijämäärä 10,5 prosenttia. Kasvu oli voimakasta etenkin Varsinais-Suomessa. Satakunnassa ilmoitettujen työntekijöiden määrä kääntyi laskuun.  

Länsi- ja Sisä-Suomessa ilmoitusmäärä ja työntekijämäärä pysyivät lähes ennallaan. Kasvua oli ilmoitusmäärän osalta vain 0,6 prosenttia ja työntekijämäärään osalta 0,8 prosenttia. 

Pohjois-Suomessa ilmoitusmäärä kasvoi 8,1 prosenttia. Kasvu oli voimakasta vain Kainuussa. Tässä on iso ero vuoteen 2022 verrattuna, sillä silloin ilmoitusten määrä kasvoi Pohjois-Suomessa selvästi nopeammin kuin muualla maassa. 

Raportissa kerrotaan työsuojeluviranomaiselle ilmoitettujen lähetettyjen työntekijöiden määrät maakunnittain. 

Lainsäädännön noudattamisessa havaittiin paljon puutteita

Työsuojeluviranomainen teki Suomessa vuonna 2023 yhteensä 328 työntekijöiden lähettämiseen liittyvää tarkastusta. Keskeinen valvottava asia oli se, että ulkomailta Suomeen työntekijöitä lähettävät yritykset ja lähetettyjä työntekijöitä käyttävät tilaajayritykset noudattavat Suomen lainsäädäntöä lähetettyjen työntekijöiden osalta.

Eniten toimintaohjeita annettiin ilmoitusvelvollisuudessa havaituista puutteista. Paljon puutteita havaittiin myös palkkauksessa, työaikakirjanpidossa sekä työsuhteen ehdoissa.

Noin puolet lähettävän yrityksen tarkastuksista johti laiminlyöntimaksun harkintaan. Yleisin syy laiminlyöntimaksun harkinnalle on edelleen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti. Tilaajien osalta ei laiminlyöntimaksun harkintaa aloitettu kertaakaan. 

Lisätietoa raportissa

Lue lisää raportista Työntekijöiden lähettämiseen liittyvä valvonta ja lähettämisilmoitukset vuonna 2023 (pdf)

Raportti löytyy myös englanniksi: Enforcement of the posting of workers and notifications of posting in 2023 (pdf). Ruotsinkielinen versio julkaistaan myöhemmin sivulla Rapporter (Tyosuojelu.fi). 


Yhteyshenkilöt

Ylitarkastaja Antero Seppänen
0295 018 181, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojelu