Työntekijöiden lähettämistä Suomeen koskeva laki muuttuu

Mediatiedote 30.12.2020

Lakiin työntekijöiden lähettämisestä on tehty muutoksia, jotka astuivat voimaan 1.12.2020. 

Muutoksilla pyritään edistämään lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua Suomessa kansallisten työntekijöiden kanssa palkkauksen ja työehtojen määräytymisessä sekä yritysten tasapuolista kilpailuasemaa.

Lakimuutokset koskevat muun muassa lähetettyihin työntekijöihin Suomessa tehtävän työn osalta sovellettavia palkkasäännöksiä sekä työnantajan velvollisuutta korvata matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksia.

Lisää aiheesta työsuojeluviranomaisten ja TEM:n verkkouutisessa Tyosuojelu.fissä: Muutoksia lakiin työntekijöiden lähettämisestä.

Lisätiedot:

Lakimies Anu Ikonen, 0295 018 143, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, 0295 048 938, [email protected] 
Työ- ja elinkeinoministeriö

Tyosuojelu.fi: Lähetetty työntekijä