Työsuojeluviranomaisen viesti maatalouden työnantajille

Verkkouutinen 8.5.2023

Työsuojeluviranomainen lähetti maaliskuussa 2023 alla olevan tekstin sähköpostitse maatalouden työnantajille:

Työsuojeluviranomainen tarkastaa ulkomaista työvoimaa käyttäviä marja- ja puutarhatiloja

Työsuojeluviranomainen tekee tarkastuksia marja- ja puutarhatiloille sekä muihin maatalouden työpaikkoihin, jotka työllistävät ulkomaalaisia kausityötekijöitä. Tarkastuksia tehdään sekä uusiin kohteisiin että niihin, joissa havaittiin viime vuonna laiminlyöntejä.

Tarkastuksilla valvotaan ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeutta, työsuhteen vähimmäisehtoja ja työajan hallintaa. Samalla valvotaan, että työnantaja noudattaa Maaseutuelinkeinojen työehtosopimukseen viime vuonna tehtyjä täsmennyksiä koskien erityisesti takuupalkkaa ja urakkahinnoittelua. 

Urakkatyövauhti 

Työnantajan on perehdytettävä työntekijä niin, että työntekijä tietää, mikä on kunkin kerättävän tuotteen kohdalla erikseen määritelty normaali urakkatyövauhti. Urakkatyövauhtiin tulee sisältyä myös aika, joka työntekijältä kuluu työpäivän aikana työn ohjeistukseen, tunti- tai urakkakorttien täyttämiseen, tuotteiden ja työvälineiden siirtelyyn, mahdollisiin oheistöihin sekä taukojen pitämiseen.

Takuupalkka ja työaikakirjanpito urakkatunneista 

Urakkatyössä on taattu työsopimuksella sovittu työehtosopimuksen vaativuusryhmän mukainen tuntipalkka. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos urakkatyön edellytykset eivät työntekijästä riippumattomasta syystä toteudu, on sadonkorjuutyössä siirryttävä urakkapalkasta tuntipalkalle tai maksettava urakkapalkan ja tuntipalkan välinen erotus viimeistään työsuhteen päättyessä.

On siis olennaisen tärkeää, että työnantaja pitää työaikakirjanpitoa myös urakkatunneista.

Jos urakkavauhti ei toteudu työntekijän takia

Jos työntekijä ei itsestään johtuvasta syystä pysty työskentelemään urakkatyövauhdilla ja mitään työntekijästä riippumattomia haittoja tai olosuhteita ei esiinny, on työnantajan annettava työntekijälle lisäperehdytystä. Lisäksi työnantajan on huomautettava työntekijää työvauhdista ja esitettävä sen perusteeksi laskelma työtunneista ja kerätyistä tuotteista. Jos työntekijä huomautuksesta huolimatta jatkaa hidasta työntekoa, takuupalkka on maksettava perehdytysajan tuntipalkkaa vastaavasti.

Jos työnantaja ei varmista perehdytystä eikä huomauta työntekijää edellä mainitulla tavalla, on työntekijälle maksettava työsopimukseen kirjattu vaativuusryhmän mukainen tuntipalkka.

Kausityölupa 

Työnantajan tulee varmistaa, että työntekijällä on työnteko-oikeus Suomessa kyseiseen työhön ja kyseisellä työnantajalla. Valvonnassa on havaittu, että kausityöntekijöiden työnteko-oikeuden varmistamisessa on usein puutteita.

Jos kausityöntekijä tulee työhön kausityöluvalla, on muistettava, että se oikeuttaa työskentelemään vain siihen merkityn työnantajan palveluksessa. Kausityöviisumiin ei työnantajaa merkitä, mutta sekin oikeuttaa työskentelemään vain sen työnantajan palveluksessa, joka on toimittanut työsuhteen ehdot viisumihakemuksen liitteeksi. 

Jos haluaa palkata työntekijän, jolla on kausityölupa toisen työnantajan palvelukseen, on työntekijän ennen työnteon alkamista haettava uuden työnantajan lisäämistä kausityölupaan. Uuden työnantajan on hakemuksen tekemistä varten annettava työntekijälle täytetty ja allekirjoitettu liitelomake työsuhteen ehdoista ja asianmukaisesta majoituksesta.

Tilapäistä suojelua hakeneiden työnteko-oikeus

Tilapäistä suojelua hakeneilla on edelleen rajoittamaton työnteko-oikeus Suomessa heti sen jälkeen, kun hakemus on rekisteröity poliisilla tai rajaviranomaisella. Rajoittamaton työnteko-oikeus jatkuu luonnollisesti senkin jälkeen, kun hakijalle on myönnetty tilapäisen suojelun oleskelulupa. Kun palkkaa tällaisen työntekijän, työnantajan on tärkeää muistaa tehdä työntekijäilmoitus TE-toimistolle sähköisesti työnantajan Enter Finland -palvelun kautta. Ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyy Työmarkkinatorin sivulta Ohjeita ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen.

Työnteko-oikeudesta muilla oleskeluluvilla löytyy tietoa Maahanmuuttoviraston sivulta Luvat ja kansalaisuus: Työnantajalle.

Työvoiman rekrytointi

Suomessa mahdolliset rekrytointipalkkiot maksaa aina työnantaja. EU:n ulkopuolella työntekijöiltä peritään usein maksuja, mutta ne voivat olla täysin kohtuuttomia kausityöntekijän saamaan ansioon verrattuna. Maksun periminen työntekijältä on Suomen lain mukaan rangaistavaa, ja epämääräisten välittäjien käyttäminen altistaa työntekijät hyväksikäytölle. 

Työnantajan tulee käyttää vain asianmukaisia ja laillisesti toimivia henkilöstöpalveluita. Jos työnantaja hankkii työvoimaa vanhojen työntekijöiden kautta eikä itse maksa palvelusta mitään, voi miettiä, kuinka uskottavaa on, että joku hankkii tilalle kymmeniä työntekijöitä perimättä siitä keneltäkään palkkiota.

Laillisista rekrytointikanavista voi tiedustella esimerkiksi TE-toimistolta, Maatalouden työnantajaliitosta ja MTK:sta. Kannattaa hyödyntää myös maatalous- ja puutarha-alan toimialajärjestöjen julkaisemaa Turvallisen rekrytoinnin tarkistuslistaa

Hermes-mobiilisovellus

Maa- ja metsätalouden ulkomaisille kausityöntekijöille suunnatusta Hermes-sovelluksesta on hyötyä myös työnantajille. Sovelluksesta löytyvät maa- ja metsätalouden työelämän pelisäännöt englanniksi, ruotsiksi, suomeksi, ukrainaksi ja venäjäksi. 

Sovelluksen avulla työntekijä ja työnantaja voivat helposti tarkistaa, miten työajasta, vapaista tai sairastumiseen liittyvistä asioista on sovittu. Kanssakäyminen helpottuu eikä kielimuuri haittaa, koska kaikissa sovelluksen kieliversioissa on sama sisältö ja kielestä toiseen on helppo vaihtaa. Sovelluksen voi ladata sovelluskaupoista ja osoitteesta Hermesapp.fi.


Lisätietoja:

Verkkopalvelussa Tyosuojelu.fi: 

Tarkastaja Merja Laakkonen, 0295 016 976, [email protected] 
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Ruotsinkieliset tiedustelut: 
tarkastaja Jeanette Blom, 0295 018 195, [email protected] 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

päivitetty 17.10.2023 – Ulkomaisena työntekijänä Suomessa -oppaan kieliversioiden määrä päivitetty.