Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia

Mediatiedote 7.5.2021

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Hanke on valtakunnallinen ja liittyy työsuojelun vastuualueiden rakennusalan valvontatoiminnan yhtenäistämiseen koko Suomessa. Yhteisvalvontaan osallistuvat kaikki aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet. Valvontaa kohdistetaan maa- ja vesirakentamisen päätoteuttajaan ja aliurakoitsijaan. ”Tarkastuksia voidaan tehdä myös kiviainestarvelouhintaan ja kaivoksiin”, tarkentaa Arto Liukkonen.

Työsuojeluviranomaisten yhteistyössä alan muiden asiantuntijoiden kanssa kehittämä MVR-mittari on keino mitata ja seurata räjäytys- ja louhintatöiden työolosuhteita ja työturvallisuuden hallintaa sekä niiden kehitystä työpaikkakohtaisesti. ”Hankkeen tarkastuksilla voidaan tehdä myös MVR-mittauksia”, tarkastaja Arto Liukkonen sanoo.

Maa- ja vesirakennusalalla tapaturmavaarallisia töitä ovat räjäytys- ja louhintatöiden lisäksi maarakennustyöt, siltojen, tunneleiden ja väylien rakentaminen, pilaantuneiden maiden puhdistaminen, yhdyskuntatekniikan rakennustyöt sekä toimialaan liittyvät rakennustekniset työt. Työsuojeluviranomaiset valvovat kaikkien näiden töiden työturvallisuutta.
​​​​​​​Linkkejä
Esimerkkejä räjäytys- ja louhintatöissä sattuneista työtapaturmista:
Kivien sinkoilu räjäytystyömaalla johti sakkoihin työturvallisuusrikoksesta
​​​​​​​Räjäytystyön työturvallisuuden puutteellinen suunnittelu johti sakkoihin ja menettämisseuraamukseen

Lainsäädäntö
Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta

Lisätiedot
Tarkastaja Arto Liukkonen, p. 0295 016983, sähköposti: [email protected]
Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue