Fyysinen kuormitus - Muu fyysinen kuormitus

Haitallista fyysistä kuormittumista työpaikalla voivat aiheuttaa

 • liialliset tai epäedullisesti suoritettavat käsin tehtävät nostot ja siirrot
 • liian usein samanlaisina toistuvat työliikkeet eli toistotyö
 • näyttöpäätetyö.

Edellisten lisäksi muu fyysinen kuormitus, joka voi aiheuttaa haitallista kuormittumista:

 • työn staattisuus (pitkäkestoinen sama työasento)
 • ahtaissa paikoissa työskenteleminen (esim. ryömiminen)
 • kiipeileminen
 • kappaleiden kääntäminen tai vääntäminen
 • suuren voiman käyttäminen
 • tärinää aiheuttava työ
 • huonoissa työasennoissa työskenteleminen
 • jatkuva paikallaan seisominen
 • jatkuva paikallaan istuminen
 • huonoissa maasto-oloissa, esimerkiksi suolla, työskenteleminen
 • huonoissa lämpöolosuhteissa työskenteleminen (kuuma, kylmä, vetoinen, kostea)
 • edellisten yhdistelmät.

Haitallista fyysistä kuormitusta on perinteisesti aiheutunut fyysisesti raskaista töistä, jotka ovat rasittaneet työntekijöitä ja kuluttaneet työntekijöiden elimistöä. Työn tekeminen on kuitenkin vuosituhannen vaihteessa muuttunut yhä enemmän paikallaan tehtäväksi tietotyöksi samalla kun raskaiden fyysisten töiden osuus on huomattavasti vähentynyt.

Raskaan fyysisen rasituksen tilalle on yhä useammalle työntekijälle tullut tietotyön vaatima, pitkäkestoinen paikallaan istuminen. Paikallaan istumisessa staattinen asento ja lihasten käyttämättömyys heikentävät lihasten aineenvaihduntaa sekä kiristävät ja heikentävät lihaksia. Pitkäkestoinen paikallaan istuminen myös hidastaa aineenvaihduntaa yleisesti.

Työpaikoilla on tunnistettava kaikenlainen haitallinen fyysinen kuormitus – niin istuminen kuin muukin haitallinen kuormitus.  Kuormituksen poistamiseksi tulee ryhtyä toimiin. Haitallisia seurauksia aiheuttavien työtehtävien kuormitustekijöihin tulee puuttua ajoissa. Ensisijaisen tärkeitä ovatkin ennaltaehkäisevät toimet, jotta työolot voidaan optimoida ja työn aiheuttama haitallinen kuormitus poistaa. Työnantaja saa apua kuormituksen tunnistamiseen, arviointiin ja ehkäisemiseen työterveyshuollosta.