Fysisk belastning - Övrig fysisk belastning

Skadlig fysisk belastning på arbetsplatsen kan orsakas av

 • manuella lyft och förflyttningar som utförs alltför ofta och felaktigt
 • arbetsrörelser som upprepas alltför ofta, dvs. repetitivt arbete
 • arbete vid bildskärm.

Dessutom kan annan fysisk belastning orsaka skadlig belastning:

 • statiskt arbete (samma arbetsställning under långa tider)
 • arbete i trånga utrymmen (t.ex. krypande)
 • klättring
 • vändning eller vridning av föremål
 • stor kraftansträngning
 • arbete som orsakar vibrationer
 • arbete i dålig arbetsställning
 • ständigt stående på samma plats
 • ständigt sittande på samma plats
 • arbete i svår terräng, till exempel på kärr
 • arbete i besvärliga temperaturförhållanden (värme, kyla, drag, fukt)
 • kombinationer av de ovan nämnda.

Skadlig fysisk belastning har traditionellt orsakats av fysiskt tunga arbeten, som har belastat arbetstagarna och slitit ner dem fysiskt. Sedan millennieskiftet har arbetet dock blivit allt mer statiskt IT-arbete samtidigt som andelen tunga fysiska arbeten minskat avsevärt.

I stället för tung fysisk ansträngning involverar allt fler arbetstagares arbete långvarigt stillasittande. Den statiska ställningen och de passiva musklerna under stillasittandet försämrar ämnesomsättningen i musklerna samt åtstramar och försvagar musklerna. Långvarigt stillasittande gör även ämnesomsättningen långsammare i största allmänhet.

På arbetsplatserna gäller det att identifiera all slags skadlig fysisk belastning utöver den som sittandet medför.  Åtgärder bör vidtas för att eliminera belastningen. Det gäller att i tid ingripa i skadliga belastningsfaktorer i arbetsuppgifterna. Förebyggande åtgärder är särskilt viktiga för att optimera arbetsförhållandena och eliminera den skadliga belastningen i arbetet. Arbetsgivaren kan anlita företagshälsovården för att hjälpa med att identifiera, bedöma och förebygga belastningsfaktorer.