Fyysinen kuormitus - Käsin tehtävien nostot ja siirrot - Käsin tehtävien nostojen riskien arviointi

Vaikka taakan paino on keskeinen riskitekijä, merkitystä on myös taakan koolla, muodolla ja käsiteltävyydellä. Suuresta kappaleesta (esim. isot laatikot, pitkät putket, levymäiset kappaleet) on vaikea saada kunnollista otetta, ja sitä on vaikea nostaa lähellä vartaloa. Jos taakassa ei ole kädensijoja, siitä on vaikeaa saada pitävää otetta. Lisäksi kappaleiden terävät reunat ja kulmat aiheuttavat tapaturmanvaaran. Taakka voi myös olla epävakaa (esim. säkit tai nestettä sisältävät astiat).

Riskin suuruuteen vaikuttaa vartalon asento noston aikana. Riskitekijöitä ovat erityisesti kumarat asennot, kurkottelut, vartalon kierrot sekä hartiatason yläpuolelle ulottuvat nostot.

Suuri nostojen ja toistojen määrä lisäävät ylikuormittumisen vaaraa. Yleistäen voitaneen sanoa, että mitä pitempi nostojakso on, sitä pienempi tulisi nostotaajuuden olla. Toki on muistettava, että yksikin nosto hankalassa asennossa voi aiheuttaa tapaturman, esimerkiksi selän venähdyksen.

Myös työympäristö vaikuttaa taakkojen käsittelyn turvallisuuteen. Huonosti suunnitellut työpisteet aiheuttavat kumartelua, kurottelua ja vartalon kiertoja. Lisäksi ahtaat kulkuväylät sekä epätasainen ja liukas lattia lisäävät tapaturman vaaraa. Myös työpaikan korkea lämpötila lisää nosto- ja siirtotyön rasittavuutta.

Riskiin vaikuttavat niin ikään työntekijän sukupuoli, ikä, lihasvoima, ulottuvuus ja työkokemus. Kuormittavuuden kokemukset vaihtelevat työntekijöittäin, joten seuraukset eivät ole kaikille yhteneväiset samassakaan työssä. Oikeiden nostotekniikoiden opastamisella voidaan kuitenkin vähentää työn kuormittavuutta.

Muistilista nostotyön riskien arviointiin (pdf)

Käsin tehtävän nostotyön arviointi (pdf)