Muut vapaat työstä - Perhevapaat - Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa

Huom!

Perhevapaat uudistuivat 1.8.2022. Ajantasainen tieto löytyy sivulta Raskaus ja vanhempainvapaa.

Äitiysvapaa

Äitiysvapaan pituus on 105 arkipäivää.

Äitiysvapaa alkaa 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa ja päättyy 75 arkipäivää lasketun synnytysajan jälkeen.

Työntekijä voi halutessaan aloittaa äitiysvapaan jo aikaisemmin, aikaisintaan kuitenkin 50 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Äitiysvapaan alkua varhennettaessakin sen kesto on aina 105 arkipäivää.

Erityisäitiysvapaa

Raskaana oleva voi tietyin edellytyksin saada erityisäitiysvapaata. Työntekijä voi saada vapaata, jos

  • kemiallinen aine

  • säteily tai tarttuva tauti

  • tai muu vastaava seikka vaarantaa hänen tai sikiön terveyden eikä se ei ole vältettävissä työssä eikä työnantaja pysty järjestämään muita työtehtäviä raskauden ajaksi.

Arviointi työolosuhteiden terveydellisestä merkityksestä tehdään työterveyshuollossa, ja erityisäityisrahasta päättää Kela. Jos työntekijällä on oikeus erityisäitiysrahaan, hänellä on oikeus myös erityisäitiysvapaaseen. Erityisäitiysraha lakkaa, jos työolot tehdään turvallisiksi tai työsuhde päättyy. Erityisäitiysrahakaudella ei saa työskennellä toisen työnantajan palveluksessa.

Erityisäitiysrahaa voidaan maksaa raskauden alusta siihen saakka, kunnes äitiysrahakausi alkaa. Erityisäitiysrahaa saa saman verran kuin äitiysrahaa, eikä se vähennä varsinaista äitiysrahaa. Määräaikaisessa työsuhteessa erityisäitiysrahaa voi saada vain työsuhteen voimassaolon ajan.

Isyysvapaa

Isyysvapaan pituus on yhteensä enintään 54 arkipäivää.

Isän on mahdollista pitää 1–18 arkipäivää vapaata ja saada isyysrahaa samaan aikaan, kun äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa.

Loput isyysrahapäivät voi pitää äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen, tai halutessaan isän on mahdollista pitää kaikki 54 arkipäivää vapaata äitiys- ja vanhempainrahakauden päätyttyä.

Vapaan tulee olla pidettynä lapsen täyttäessä kaksi vuotta. Mikäli perheeseen syntyy tai adoptoidaan uusi lapsi, isä ei menetä vapaitaan.

Vanhempainvapaa

Lapsen äiti tai isä voivat pitää vanhempainvapaata koko- tai osa-aikaisesti yhteensä enintään 158 arkipäivää.

Jos lapsia tulee samalla kertaa useampia, vanhempainvapaa pitenee 60 arkipäivää kutakin lasta kohti.

Vanhemmat voivat käyttää vanhempainvapaata vuorotellen, jolloin kumpikin voi pitää sitä enintään kaksi jaksoa, joiden pituus on vähintään 12 arkipäivää.

Työnteko äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana

Työntekijä saa työnantajan suostumuksella tehdä työtä äitiysrahakauden aikana. Työn ja työolosuhteiden tulee olla sellaiset, että niistä ei aiheudu vaaraa äidille tai syntyvälle lapselle.

Työtä ei kuitenkaan saa tehdä kahden viikon aikana ennen laskettua synnytysaikaa eikä kahden viikon aikana synnytyksen jälkeen. Sekä työnantajalla että työntekijällä on oikeus milloin tahansa keskeyttää äitiysrahakauden aikana tehtävä työ.

Osa-aikatyö vanhempainrahakauden aikana

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia osa-aikatyöstä ja sen ehdoista vanhempainrahakauden aikana.

Työnantajan ja työntekijän on sovittava osa-aikatyön keskeyttämisestä sekä ehtojen muuttamisesta. Jos sopimukseen ei päästä, työntekijällä on oikeus perustellusta syystä keskeyttää osa-aikatyö ja palata joko vanhempainvapaalle tai noudattamaan aikaisempaa työaikaansa.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?