Kom ihåg att utredningsskyldigheten enligt beställaransvarslagen även gäller lättföretagarnas arbete!

Mira Nousiainen 20.12.2022 / päivitetty 20.12.2022 13:56

I olika nyhetsflöden ser lättföretagande enligt mig ut att vara en kamp mellan olika synsätt. Det finns de som anser att fenomenet ökar friheten att utföra önskat arbete på de villkor som personen själv väljer. Samtidigt observerar dock myndigheter och till exempel fackförbund hur personer som utför arbete i svagare ställning blir utnyttjade och hur de tvingas till företagararbete till och med utan sin vetskap. Det är fel!

Men den här gången går vi inte in i denna debatt om det bästa eller det värsta, utan vi tar en titt på en situation där det handlar om ett äkta och frivilligt företagande som fysisk person.

Beställare av byggarbete – utred hur lättföretagaren fullgör sina förpliktelser!

När du som beställare köper underleverans- eller hyrt arbete är du skyldig att utreda att din avtalspartner har uppfyllt sina lagstadgade skyldigheter. Samma utredningsskyldighet gäller också lättföretagarnas arbete. Som beställare utreder du alltså lättföretagarens skattebetalningssituation, skatteregisteranteckningar samt inhämtar ett handelsregisterutdrag. Dessa utredningar ska begäras direkt av lättföretagaren.

Lättföretagaren får ett intyg över betalning av skatter eller ett intyg över skatteskuld från tjänsten MinSkatt. Jag har prövat hur det går till. Det tog högst 2 minuter att logga in med bankkoder, beställa intyget, till att det blev färdigställt och nerladdat. Det gick snabbt! Om lättföretagaren inte har något FO-nummer skickas, i fråga om anteckningar i skatteregistret och handelsregisterutdraget, en fritt formulerad utredning till beställaren om att lättföretagaren inte har antecknats i Skatteförvaltningens register eller handelsregistret. 

Beställare – kom också ihåg att förvara dessa utredningar i 2 år efter att avtalet upphört att gälla.

Resultat av beställaransvarsgranskningarna av lättföretagaravtal

Till arbetarskyddsförvaltningens uppgifter hör att övervaka beställaransvarslagen till exempel med hjälp av inspektioner av företag. Vid beställaransvarsgranskningarna har man ännu inte granskat ett stort antal lättföretagaravtal och det finns några orsaker bakom det. Den första är att vi under de senaste åren har koncentrat oss på att öka medvetenheten, det vill säga rådgivning. En annan orsak är att utredningsskyldigheten enligt lagen gäller underleverantörsavtal till ett värde av minst 9 000 euro och om detta villkor inte uppfylls är beställaren inte utredningsskyldig. Man kan inte kringgå detta gränsvärde på 9 000 euro genom att dela upp avtalet i delar. Värdena i flera på varandra följande avtal som fortgått med korta avbrott beaktas vid beräkningen av gränsvärdena.

I år har åtta lättföretagaravtal granskats och antalet ökar under slutet av året. Det är oroväckande att hälften av de granskade avtalen om lättföretagare hittills har lett till prövning av påförande av försummelseavgift av straffkaraktär.

Byggarbetsplatsens huvudsakliga genomförare – personkorten och förteckningen över arbetarna på byggplatsen ska vara i skick!

Den som arbetar på en byggarbetsplats ska ha ett personkort med foto. Det spelar ingen roll om det är fråga om ett beställt kort som liknar ett kreditkort eller till exempel ett kort som skapats genom laminering. Kortets innehåll är viktigast. Den fotoförsedda identifieringen ska innehålla personens namn, bild, skattenummer och namnet på den arbetsgivare som betalar lön, dvs. i fråga om lättföretagare trollorden "egenföretagare". Lägg med samma besvär och samma logik arbetsgivarinformationen i skick på förteckningen över alla personer på byggarbetsplatsen.

 

Exempel på personkort med foto


Många beställare och de som i huvudsak genomför byggprojekten har mycket att förbättra gällande personkorten och förteckningen över byggplatsens arbetstagare. Detta gäller även många utredningar om beställaransvar för lättföretagare. Transparensen skapas av att utredningarna gjorts om rätt person och antecknats på rätt sätt i de identifikatorer och förteckningar som behövs. Samtidigt minskar också missförstånden. 

Eventuella länkar till tilläggsuppgifter:

Beställaransvar 

Myter om lättföretagande i advokat Aki Erikssons blogginlägg (på finska)

Vi håller på att ingå ett avtal med en lättföretagare. Vilka utredningar ska inhämtas om lättföretagare? 

Byggbranschen, Skyldigheter i bekämpningen av grå ekonomi 

Mira Nousiainen

Överinspektör, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet