Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Vi håller på att ingå ett avtal med en lättföretagare. Vilka utredningar ska inhämtas om lättföretagaren?

Beställaransvar

Beställaren ska inhämta utredningar om hur en lättföretagare skött sina förpliktelser. Faktureringstjänsten kan inte lämna utredningar för lättföretagarens del.

Om det avtalsenliga arbetet utförs av lättföretagaren själv, tillämpas beställaransvarslagen om det är fråga om arbetsprestationer som anknyter till byggverksamhet. Oftast har lättföretagaren inte något FO-nummer och är inte heller registrerad i förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskatteskyldiga, arbetsgivarregistret eller i handelsregistret. Då ber beställaren avtalsparten om en fritt formulerad utredning om att denne inte finns i Skatteförvaltningens register eller i handelsregistret. Om lättföretagaren inte har FO-nummer antecknas det inte i det offentliga skatteskuldsregistret. Beställaren ska begära ett intyg över skattebetalningsärenden direkt från avtalsparten. Lättföretagaren får ett intyg angående sig själv om betalda skatter eller ett skatteskuldsintyg exempelvis från Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

Om en arbetstagare från ett lättföretag utför arbete för beställaren, tillämpas beställaransvarslagen även i andra avtal som inte gäller byggande. Beställaren ska då skaffa förutom ovan nämnda utredningar även en utredning om arbetstagarens pensionsförsäkring, utredning av tillämpligt kollektivavtal eller centrala arbetsvillkor, redogörelse för det tillämpliga kollektivavtalet eller de centrala arbetsvillkoren, redogörelse för hur företagshälsovården är ordnad samt inom byggverksamhet även ett intyg över tecknande av olycksfallsförsäkring.

17.10.2023