Luvat ja ilmoitukset - Yötyö - VANHA laki

Huom! Työaikalaki uudistuu 1.1.2020. Tämä sivu on vanhan lain mukainen. Uuden lain mukaisen sisällön löydät täältä.

Yötyön ilmoitukset ja poikkeusluvat

Yötyötä on työ, jota tehdään kello 23:n ja 6:n välisenä aikana. Yötyötä ei saa teettää vapaasti, vaan se on sallittua ainoastaan työaikalain 26 §:ssä olevassa luettelossa mainituissa töissä tai tilanteissa. Luettelossa on lueteltu kaikki tilanteet, joissa yötyötä voidaan teettää.

Työehtosopimusten työajan sijoittamista koskevat määräykset voivat rajoittaa tai laajentaa niiden tilanteiden luetteloa, joissa yötyön teettäminen on sallittua.

Yötyön teettäminen ei edellytä työntekijän suostumusta kuin erikseen mainituissa tilanteissa, joita ovat esimerkiksi kylvö- ja sadonkorjuutyöt, välittömästi kotieläinten poikimiseen ja sairaudenhoitoon liittyvät työt sekä eräin osin työt leipomossa.

Ilmoitusvelvollisuus

Työnantajan on työsuojeluviranomaisen pyynnöstä ilmoitettava tälle säännöllisesti teettämästään yötyöstä.

Yötyöpoikkeuslupa

Työsuojeluviranomaisella on oikeus antaa määräämillään ehdoilla lupa työnantajalle teettää yötyötä työssä, jossa työn tekninen laatu tai muut erityiset syyt sitä vaativat.

Poikkeuslupaa voi hakea esimerkiksi tilanteissa, joissa työntekijän työaika sijoittuu vain ajoittain tai vähäiseltä osin yöaikaan, eikä työ ole edellä mainitussa luettelossa.

Hakeminen

Yötyöpoikkeuslupaa haetaan kirjallisella hakemuksella Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Yhteystiedot.

Lomake (pdf): Yötyölupahakemus (Huom! Lomake on vanhan työaikalain mukainen.)

Luvat ja ilmoitukset - Yötyö - Lainsäädäntö - VANHA laki

 

Lainsäädäntö

Työaikalaki (605/1996)

  • 26 § yötyö