Tillstånd och anmälningar - Nattarbete - VANHA laki

Obs! Arbetstidslagen förnyades 1.1.2020. Detta innehåll är enligt den gamla lagen. Innehållet enligt den nya lagen finns här.

Anmälningar om nattarbete och undantagstillstånd

Nattarbete är arbete som utförs mellan klockan 23 och klockan 6. Det är inte tillåtet att låta utföra nattarbete hur som helst. Nattarbete är tillåtet endast för arbeten eller i situationer som finns angivna i 26 § i arbetstidslagen. Förteckningen omfattar alla situationer i vilka nattarbete får utföras.

Bestämmelserna i kollektivavtalen om förläggningen av arbetstiden kan ytterligare begränsa förteckningen över situationer i vilka det är tillåtet att låta utföra nattarbete eller utvidga den.

För nattarbete behövs inte arbetstagarens samtycke förutom i särskilt angivna situationer som t.ex. sånings- eller skördearbete, i arbete som direkt anknyter till djurfödsel eller behandling av sjukdom hos djur och till vissa delar arbete i bagerier. 

Anmälningsskyldighet

På begäran av arbetarskyddsmyndigheten ska arbetsgivaren anmäla nattarbete som utförs regelbundet.

Undantagstillstånd för nattarbete

Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att bevilja tillstånd på de villkor som den fastställer för arbetsgivaren att låta utföra nattarbete i arbete där arbetets tekniska art eller andra särskilda skäl kräver det.

Undantagstillstånd kan beviljas till exempel då arbetstagarens arbetstid endast tidvis eller i liten utsträckning infaller om natten och arbetet inte anges i förteckningen.

Ansökan

Ansökan om undantagstillstånd för nattarbete lämnas till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Kontaktinformation.

Blankett (pdf): Ansökan om tillstånd för nattarbete.

Tillstånd och anmälningar - Nattarbete - Lainsäädäntö - VANHA laki

 

Lagstiftning

Arbetstidslag (605/1996)
  • 26 § nattarbete