Monipuolista riskiperusteista työsuojeluvalvontaa vuonna 2023 

Verkkouutinen 29.4.2024

Vuonna 2023 työsuojeluviranomaiset pääsivät monen poikkeusvuoden jälkeen tekemään valvontaa työpaikoilla täysimääräisesti. Työsuojelutarkastukset kohdennettiin riskiperusteisesti työelämän eri ilmiöihin. Valvonnassa kiinnitettiin huomiota työympäristön turvallisuuteen ja terveyteen, reilun työelämän pelisääntöjen toteutumiseen sekä työn psykososiaaliseen kuormitukseen. 

Työsuojeluvalvontaa toteutettiin vuonna 2023 pääasiassa valtakunnallisesti tunnistettujen työelämän ilmiöiden pohjalta. Työsuojelutarkastukset kohdennettiin riskiperusteisesti eri tietolähteistä saatuja tietoja sekä aiempia valvontahavaintoja hyödyntäen. Tarkastusmäärätavoite ylitettiin: työsuojelutarkastuksia tehtiin yhteensä 24 500. Myös asiakaskysyntään pystyttiin vastaamaan tavoiteajoissa. 

Työolojen eli työympäristön turvallisuuden ja terveyden valvonnassa keskityttiin työtapaturmien torjuntaan sekä kemiallisten ja biologisten tekijöiden ja fyysisen kuormituksen hallintaan. 

Työelämän pelisääntöjen toteutumista edistettiin valvomalla työsuhdeasioita, ulkomaisen työvoiman käyttöä ja ulkomaalaisten työntekijöiden lähettämistä Suomeen, tilaajavastuulain noudattamista sekä autonkuljettajien ajo- ja lepoaikoja. 

Työn psykososiaalisen kuormituksen valvonta kohdistui erityisesti työn järjestelyihin sekä työn sisällöstä ja työyhteisön sosiaalisesta toimivuudesta aiheutuvien kuormitustekijöiden hallintaan. Valvontaa suunnattiin esimerkiksi esihenkilötyöhön liittyvään psykososiaaliseen kuormitukseen, joka jää usein työpaikoilla huomioimatta.   

Muuta vaikuttamistoimintaa eli viestintää ja sidosryhmätyötä hyödynnettiin osana työsuojeluvalvontaa. Työpaikkojen turvallisuustyötä tuettiin muun muassa monikanavaisella viestinnällä, verkkoseminaareilla, messuilla ja muilla tilaisuuksilla. 

Lue tarkemmin vuoden 2023 työsuojeluvalvonnasta vuosikertomuksesta ja raporteista: 

Lisätietoja:  
Johtaja Hanna Makkula
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
[email protected], puh. 0295 018 559