Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Mångsidig riskbaserad arbetarskyddstillsyn 2023

Webbnyhet 29.4.2024

År 2023 kunde arbetarskyddsmyndigheterna efter många undantagsår utföra full tillsyn på arbetsplatserna. Arbetarskyddsinspektionerna inriktades utifrån en riskbedömning på olika fenomen i arbetslivet. I tillsynen fästes uppmärksamhet vid säkerheten och hälsan i arbetsmiljön, förverkligandet av spelreglerna för ett rättvist arbetsliv samt psykosociala belastning i arbetet. 

Arbetarskyddstillsynen genomfördes 2023 i huvudsak på basis av nationellt identifierade fenomen i arbetslivet. Arbetarskyddsinspektionerna riktades riskbaserat med hjälp av uppgifter från olika informationskällor samt tidigare tillsynsobservationer. Målet för antalet inspektioner överskreds: sammanlagt gjordes 24 500 arbetarskyddsinspektioner. Man kunde också tillgodose kundefterfrågan inom utsatt tid.

Tillsynen av arbetsförhållandena, dvs. säkerheten och hälsan i arbetsmiljön, fokuserade på förebyggandet av olycksfall i arbetet samt på hanteringen av kemiska och biologiska faktorer och fysisk belastning.

Genomförandet av spelregler för arbetslivet främjades genom att övervaka anställningsfrågor, anlitande av utländsk arbetskraft och utstationeringen av utländska arbetstagare till Finland, efterlevnaden av beställaransvarslagen samt chaufförernas kör- och vilotider.

Tillsynen av arbetets psykosociala belastning gällde i synnerhet arbetsarrangemangen samt hanteringen av belastningsfaktorer som beror på arbetets innehåll och arbetsgemenskapens sociala funktion. Tillsynen inriktades till exempel på psykosocial belastning i anslutning till chefsarbetet, som ofta förbises på arbetsplatserna.  

Övrig påverkansverksamhet, dvs. kommunikation och arbete med intressentgrupper, utnyttjades som en del av arbetarskyddstillsynen. Säkerhetsarbetet på arbetsplatserna stöddes bland annat genom kommunikation via flera kanaler, webbseminarier, mässor och andra evenemang.

Läs mer om arbetarskyddstillsynen 2023 i årsberättelsen och rapporterna:

Mer information: 
Direktör Hanna Makkula
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet
[email protected], tfn 0295 018 559