Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Min kollega mobbas på jobbet. Vad ska jag göra?

Osakligt bemötande

Om du märker att din kollega bemöts osakligt ska du fråga om du kan hjälpa. Agera inte på din kollegas vägnar, utan försök uppmuntra honom eller henne att agera själv. Poängtera att osakligt bemötande inte är acceptabelt. Stöd din kollega och delta i utredningen av ärendet.

Ni kan tillsammans be den trakasserande personen sluta med eller ändra sitt beteende. Om trakasserierna fortsätter ska du uppmuntra din kollega att ta upp frågan med chefen. Ta reda på om det på din arbetsplats finns avtalade rutiner för vad man ska göra om man upplever trakasserier eller osakligt bemötande. Ta del av rutinerna tillsammans. Uppmuntra din kollega att agera enligt arbetsplatsens anvisningar.

Om din kollega inte kan försvara sig eller vågar ta upp frågan, kan du anmäla det osakliga bemötandet till chefen eller arbetarskyddsfullmäktig. Enligt arbetarskyddslagen är varje arbetstagare skyldig att meddela arbetsgivaren och arbetsskyddsfullmäktig om brister i arbetsförhållandena som kan medföra hälsorisker. Om du själv är närvarande i en situation där din kollega bemöts osakligt kan du berätta för den som beter sig dåligt att du anser att beteendet är osakligt. 

17.10.2023