Kollektivavtal - Arbetsvillkoren för bärplockning

Jordgubbar.På den här sidan hittar du anställningsvillkoren för säsongsarbete inom jordbruket. De gäller säsongsarbete som utförs i ett anställningsförhållande till exempel på bär-, frukt- och grönsaksgårdar. Anställningsvillkoren gäller också insamling av skogsbär och andra naturprodukter, om detta görs i ett anställningsförhållande. Dessutom gäller villkoren stöd- och underhållspersonal som arbetar vid baserna för insamlare av naturprodukter. I ovan nämnda arbeten skall kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna och arbetslagstiftningen iakttas.

Ofta är plockarna av skogsbär självständiga plockare och står inte i anställningsförhållande. Information om deras rättigheter finns på sidan Plockning av naturprodukter.

Anställningsvillkoren för säsongsarbetare inom jordbruket

Länkarna nedan innehåller arbetsvillkoren för säsongsarbetare inom jordbruket på fem olika språk på Industrifackets webbplats.

Трудовые условия сезонных работников в сельском хозяйстве (ukrainska)
Умови роботи сезонного сільськогосподарського працівника (ryska)
Terms of employment for seasonal workers in agriculture (engelska)
Maatalouden kausityöntekijän työehdot (finska)
Anställningsvillkor för säsongsarbetare inom jordbruke

Mobilapplikationen berättar om arbetslivet på fem språk

Den avgiftsfria Hermes-applikationen riktar sig till anställda och arbetsgivare inom jord- och skogsbruket. Den berättar om arbetslivets spelregler och livet i Finland. Innehållet är identiskt i alla fem språkversionerna: engelska, svenska, finska, ukrainska och ryska.

Insamling av skogsbär och andra naturprodukter

På insamling av skogsbär och andra naturprodukter tillämpas den finländska arbetslagstiftningen när kännetecknen för ett anställningsförhållande uppfylls. Det är fråga om ett anställningsförhållande om arbetet på basis av avtal utförs för arbetsgivarens räkning under dennes ledning och övervakning mot lön eller annan ersättning. Avtalets namn avgör inte, utan anställningsförhållandets existens avgörs från fall till fall enligt kännetecknen ovan.

En utlänning kan också samla in naturprodukter självständigt enligt allemansrätten utan ett anställningsförhållande. Information om detta finns på sidan Plockning av naturprodukter.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?