Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Är arbetsgivaren skyldig att betala mig moderskapspenning och på vilka villkor?

Studieledighet

Arbetsgivaren har ingen lönebetalningsskyldighet under familjeledigheter som grundar sig på arbetsavtalslagen eller lagen om studieledighet. Avtal om avlönade perioder i anslutning till familjeledigheter och om förutsättningarna för lönebetalning finns i de olika branschernas kollektivavtal. Kontrollera vad som har avtalats om betalning av lön under familjeledigheter i det kollektivavtal som iakttas i ditt anställningsförhållande.

17.10.2023