Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Arbetarskyddsmyndigheten påminner: den nya arbetstidslagen påverkar undantagstillståndets giltighet

Pressmeddelande 18.9.2020

Arbetarskyddsmyndigheten kan ge arbetsgivaren dispens för att avvika från vissa bestämmelser i arbetstidslagen. Dispens kan sökas för ordinarie arbetstid och dygnsvila i arbete som utförs endast tidvis, för att använda periodarbete, för att utföra regelbundet nattarbete och för att undantas från skyldigheten att upprätta en förteckning över skiftlista.

Den nya arbetstidslagen som trädde i kraft den 1 januari 2020 införde ändringar i giltigheten för undantagstillstånd som har beviljats av arbetarskyddsmyndigheten. Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att det är arbetsgivare som i följande fall säkerställer att tillståndet är giltigt och som vid behov ansöker om ett nytt tillstånd:  

Tillstånd som är giltiga tills vidare

Enligt den nya arbetstidslagen, när lagen väl träder i kraft, upphör de befintliga undantagstillstånd som gäller dispens för ordinarie arbetstid, nattarbete, periodarbete och att göra upp en arbetsskiftsförteckning den 31 december 2020. Arbetsgivaren måste lämna in en ny dispensansökan för att arbetet som baseras på undantagstillstånd skall fortsätta.

Visstidstillstånd

Undantagstillstånd för viss tid som har beviljats enligt den gamla arbetstidslagen gäller tills giltighetstiden har gått ut.

Överenskommelse om fortsatt tillämpning av undantagstillstånd

Den nya arbetstidslagen ger parterna möjlighet att komma överens om förlängning av visstidsundantagstillstånd gällande alla dispenser som arbetarskyddsmyndigheten har beviljats enligt den nya arbetstidslagen. Det finns dock ingen liknande möjlighet för visstidsundantagstillstånd som har beviljats enligt den gamla lagen, dvs. parterna kan inte komma överens om att tillämpa tillståndet efter giltighetstidens slut. Arbetsgivaren måste därför ansöka om nytt tillstånd för att förlänga dispens angående ordinarie arbetstid, nattarbete, periodarbete och upprättande av arbetsskiftesförteckningar utfärdade före 1 januari 2020 enligt den gamla arbetstidslagen.

Mer detaljerad information om de dispenser som beviljas enligt arbetstidslagen och hur man ansöker dem hittar du på Tyosuojelu.fi: https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/om-oss/arendenhantering/-tillstand-och-anmalning 

Ytterligare information:

Jurist Laura Kantola, 0295 018 158, [email protected]
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland