Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Arbetarskyddstillsynen och säkerheten på byggarbetsplatserna utvecklas tillsammans med personalen på byggplatserna

Webbnyhet 29.2.2024

Arbetarskyddsinspektörerna inom byggbranschen utför i år arbetarskyddsinspektioner inom Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område, där man ber om synpunkter från byggpersonalen på hur man kan utveckla säkerheten på byggarbetsplatserna.  Dessa inspektioner utförs på byggplatser där Byggnadsindustrin rf:s medlemsföretag arbetar.

Före arbetarskyddsinspektionerna skickas ett frågeformulär om säkerheten på arbetsplatsen till personalen på byggplatsen.  Vid arbetsplatsinspektionerna satsar man på en slutdiskussion med personalen. Under diskussionen strävar man efter att hitta de ämnesområden som på arbetsplatsen anses viktiga med tanke på arbetssäkerheten. 

Byggarbetsplatsen får ett förhandsbesked om den kommande inspektionen.

Mer information:
Överinspektör Janne Hokkanen, 0295 018 645, [email protected]
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland