Murupolku - mediatiedote ja verkkouutinen - SV

Brister i bruksanvisningarna för byggmaskiner som saluförs

Pressmeddelande 2.2.2022

Enligt lagstiftningen ska byggmaskiner som saluförs medföljas av både finsk- och svenskspråkiga bruksanvisningar, av vilka maskinernas rätta användningsändamål och säkra användning tydligt framgår.

”På basis av vår marknadstillsyn av byggmaskiner har åläggandena gällt mest bruksanvisningar. Största delen av dessa ålägganden gäller de språkliga kraven i bruksanvisningarna”, berättar överinspektör Mikko Koivisto.

I Finland inträffar årligen ett stort antal olycksfall i arbetet som beror på felaktig användning av en byggmaskin. För att åtgärda detta pågår ett tillsynsprojekt som inletts av arbetarskyddsmyndigheterna.

”Målet med projektet är att maskintillverkare, importörer, distributörer och maskinuthyrningsföretag ska känna till när maskiner som används inom byggbranschen uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen och när de är säkra för den avsedda användningen. Och att de följer denna information”, konstaterar överinspektör Koivisto.

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att de som tillverkar, importerar och distribuerar maskiner avsedda för arbetsbruk fullgör sina skyldigheter.

Information om marknadstillsynen över maskiner och anordningar: https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/marknadskontroll/maskiner-och-anordningar

Mer information:
Överinspektör Mikko Koivisto, tfn 0295 018 672, e-post: [email protected]
Ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
​​​​​​​