Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

En utländsk avtalspart har ordnat företagshälsovård i företagets hemland. Räcker detta som utredning enligt beställaransvarslagen eller måste företagshälsovården ordnas i Finland?

Beställaransvar
Ett utländskt företag måste ordna lagstadgad företagshälsovård i Finland för sina utstationerade arbetstagare. Företagshälsovård som ordnats utomlands är inte tillräcklig.
17.10.2023