Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Förutsätter myndigheten att luftpumpar som används för mätning kalibreras regelbundet (t.ex. med ett års mellanrum)?

Asbest

Ja. Mätinstrumentens funktionsduglighet ska säkerställas genom att anordningen kalibreras i enlighet med tillverkarens anvisningar.

7.3.2024