Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Har en studieledig rätt att delta i utbildningar som arbetsgivaren ordnar?

Studieledighet

En studieledig arbetstagare har i regel inga skyldigheter i anslutning till arbetet. Då har arbetstagaren inte heller ensidig rätt att delta i utbildningar som arbetsgivaren ordnar. I situationer där det är fråga om lagstadgad utbildning i anslutning till arbetet, till exempel utbildning i anslutning till yrkeskompetens, ska man förhandla med arbetsgivaren och bedöma situationen från fall till fall. 

17.10.2023