Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Har jag rätt till lön för uppsägningstiden, om jag säger upp mig när permitteringen har pågått i 200 dagar?

Permittering

En arbetstagare har rätt att säga upp sig utan uppsägningstid under den tid som arbetstagaren är permitterad om det återstår mer än sju dagar till det datum då arbetet ska återupptas enligt arbetsgivarens meddelande.

Om permitteringen har pågått utan avbrott i mer än 200 kalenderdagar har en arbetstagare som är heltidspermitterad rätt att efter uppsägningen få lön för uppsägningstiden. Lönen för uppsägningstiden beräknas i enlighet med uppsägningstiden arbetsgivaren följer.

En deltidspermitterad arbetstagare har inte rätt till lön under uppsägningstiden trots att permitteringen har pågått i mer än 200 dagar. I undantagssituationer kan arbetsgivaren bli skyldig att betala lön för uppsägningstiden också till en deltidspermitterad arbetstagare, när tiden i arbetet under permitteringen utgör endast en mycket liten del av den ordinarie arbetstiden eller om arbetsgivaren under permitteringsperioden kallar in arbetstagaren för ett kortvarigt jobb endast i syfte att kringgå regeln om 200 dagar. 

17.10.2023