Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Hur identifierar jag cancerframkallande kemikalier på arbetsplatsen?

Kemiska agenser

På etiketten för cancerframkallande kemikalier (och i punkt 2.2 på säkerhetsdatabladet) finns faroangivelsen: H350. Om kemikalier misstänks orsaka cancer används faroangivelsen H351.

17.10.2023