Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Hur identifierar jag mutagena och reproduktionsstörande kemikalier?

Kemiska agenser

Faroangivelsen för mutagena och ämnen och blandningar är H340, och reproduktionsstörande kemikalier är försedda med faroangivelsen H360. Om en kemikalie misstänks vara mutagen används faroangivelsen H341. Eventuellt reproduktionsstörande kemikalier har på motsvarande sätt märkts med faroangivelsen H361.

17.10.2023