Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Hur kan flänsar och borrning av fästanordningar göras i asbesthaltiga konstruktioner?

Asbest

Asbesthaltigt material ska i första hand avlägsnas före flänsning. Flänsning som utförs med våtsågning eller våtborrning kan utföras som asbestsanering utan avskärmningsmetod när vattnet som använts vid sågningen och det avfall som uppstår kan samlas upp på ett pålitligt sätt och hanteras som asbestavfall.

7.3.2024