Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Hur ofta ska uppföljningsmätningar genomföras för dem som sanerar asbest utomhus?

Asbest

Andningsluften inne i andningsskyddet hos alla som utför asbestsanering ska mätas minst en gång per år. 

7.3.2024