Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Hur ska man gå till väga vid en vattenskada där man misstänker att isoleringen innehåller asbest?

Asbest

Vid rörbrott kan rivningen av isoleringen genast utföras av en aktör som har tillstånd för asbestsanering. Rivningen görs endast i behövlig omfattning för att förhindra ytterligare skador. Förhandsanmälan om asbestsanering lämnas till arbetarskyddsmyndigheten genast då det är möjligt.

7.3.2024