Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Hurdan ska saneringspåsen vara och hur ska det fästas vid objektet?

Asbest

Saneringspåsen ska vara planeras för asbestsaneringen. Påsen ska fästas på ett tillförlitligt sätt på båda sidorna om rivningsstället utan att påsens struktur söndras. Tillverkarens anvisningar ska beaktas. Informationen om saneringspåsen och hur den ska fästas ska anges i den skriftliga säkerhetsplanen för asbestsaneringen.

7.3.2024