Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Jag har börjat jobba inom hemvården och gör vanligtvis hembesök ensam hos kunderna. Jag har inte närmare information om situationen på förhand. Jag har redan råkat ut för situationer med kunderna där jag har behövt vara i kontakt med min chef eller arbetskamraterna. Hur jag ska gå till väga i de här situationerna? Borde arbetsgivaren ge mig en mobiltelefon?

Ensamarbete

Arbetsgivaren ska se till att riskerna och olägenheterna som beror på ensamarbete är så få som möjligt även då man arbetar hemma hos en kund. Arbetsgivaren ska reda ut olägenheterna och riskerna från kund till kund så att riskerna i ensamarbetet kan beaktas i förhandsplaneringen av arbetsuppgifterna och i introduktionen av arbetstagarna. Arbetsgivaren ska ordna möjlighet till den kontakt som behövs t.ex. mellan dig och en annan arbetstagare. Vänd dig till din chef som ansvarar bl.a. för riskbedömningen, anskaffningen av de arbetsverktyg som behövs och introduktionen i arbetet.

21.5.2024