Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Jag har skaffat en rapport från en privat tjänsteproducent och enligt rapporten har avtalsparten ingen avlönad arbetskraft. Rapporten är i ordning enligt anteckningen på framsidan och ur den framgår skatteregisteruppgifter, handelsregisterutdrag och en utredning betalning av skatter. Måste jag ändå inhämta tilläggsutredningar om avtalspartens arbetstagare har börjar arbeta vid vårt arbetsobjekt?

Beställaransvar
Rapporten motsvarar inte längre den faktiska situationen vad gäller avtalspartens arbetsgivarställning, så då måste du inhämta även de övriga utredningarna i enlighet med beställaransvarslagen. Avtalsparten bör uppdatera sina uppgifter i tjänsten.
17.10.2023