Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Jag jobbar på ett bemanningsföretag och råkar ut för att arbeta ensam på arbetsplatser som är nya för mig. Vad kan jag göra, om jag är rädd?

Risk för våld

Användarföretaget bär ansvaret för att för att göra dig insatt i arbetsplatsens förhållanden. Du måste få veta var eventuella larmknappar är belägna och på vilket sätt du vid behov får den hjälp som larmats. På arbetsplatsen bör det finnas anvisningar för hur du ska handla i en situation med hot om våld. Du ska prata med din arbetsgivare, bemanningsföretaget, om det hot om våld du utsatts för och likaså, om detta är fallet, tala om att du inte får behövlig handledning då du påbörjar ett arbete på en arbetsplats som är ny för dig.

17.10.2023