Murupolku - Usein kysytty kysymys - SV

Kan arbetsgivaren låta bli att bevilja studieledighet?

Studieledighet

Enligt lagen om studieledighet har arbetstagaren rätt till studieledighet, så arbetsgivaren kan inte förbjuda den om studieledighet har sökts till utbildning som avses i lagen. Arbetsgivaren kan dock skjuta upp studieledigheten, om den avsevärt stör arbetsgivarens verksamhet, eller om mindre än sex månader har förflutit från en tidigare studieledighet och det inte är fråga om att slutföra tidigare studier. Tidpunkten får senareläggas med högst sex månader åt gången.

17.10.2023